دسته: sculpture

طراحی تندیس جشنواره

طراحی پوستر ، تندیس و لوگو جشنواره نخستین آیین اعطای تندیس ملی باشگاه داری شما نیز میتوانید برای سفارشات جشنواره ، مراسم و... خود پشتیبانی گرافیکی را به ما بسپارید…
Read More

bio ball

  زیست توپ اینجای ماجرا جالب است که من فقط یک مجسمه (مدیوم) ارائه شده دارم و شاید معروف ترین اثرم همین باشد! به طوری که بعضا از من به…
Read More